สารกำจัดแมลงศัตรูพืช (Insecticide)

สารกำจัดแมลงศัตรูพืช (ชื่อสามัญ)

อามีทราซ (amitraz)                                 กำจัดไรและแมลง  ออกฤทธิแบบสัมผัสตาย

ไดโคโฟล (dicofol)                                   กำจัดไร  ออกฤทธิแบบสัมผัสตาย

มาลาไทออน (malathion)                          กำจัดแมลง   ออกฤทธิแบบสัมผัสตาย

ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)                  กำจัดแมลง   ออกฤทธิแบบสัมผัสตายและกินตาย

คาร์บาริล (carbaryl)                                  กำจัดแมลง   ออกฤทธิแบบสัมผัสตายและกินตาย

คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)                     กำจัดแมลง   ออกฤทธิแบบสัมผัสตายและกินตาย

คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)                     สารกำจัดแมลงประเภทดูซึม  

                                                                     ออกฤทธิแบบสัมผัสตายและกินตาย

คาร์โบฟูราน (carbofuran)                          กำจัดแมลงและไส้เดือนฝอยประเภทดูดซึม

                                                                      ออกฤทธืแบบ สัมผัสตายและกินตาย

เมทัลดีไฮด์ (metaldehyde)                        ใช้ กำจัดหอยออกฤทธิแบบสัมผัสตายและกินตาย

อะบาเม็คติน (abamectin)  ยาเชื้อจุลินทรีย์  กำจัดหนอนและแมลงศัตรูพืชบางชนิด ออกฤทธิ

                                                                        แบบสัมผัสตายและกินตาย

ยารักษาโรคพืช

ลักษณะใบของต้นปาล์มที่โดน”ไร”รบกวน

~~~~~

Advertisements

About sala12a

A simple man, easy going ......
This entry was posted in สาระทั่วไป. Bookmark the permalink.

One Response to สารกำจัดแมลงศัตรูพืช (Insecticide)

  1. Pingback: ยารักษาโรคพืช(ทั้งชนิดเคมีภันท์ และชนิดชีวินทรีย์) | Banchong's space

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s