ปาล์มในสวนบางส่วน (ตอนที่ 3) (P-Z)

 
Pinanga adangensis
Pinanga aristata
Pinanga auriculata

Pinanga caesia
Pinanga coronata
Pinanga crassipes
Pinanga dicksonii
Pinanga districha
Pinanga insignis
Pinanga kanchanaburiensis
Pinanga kuhlii
Pinanga maculata
Pinanga patula

Pinanga simplicifrons
Pinanga speciosa
Pinanga veitchii

Pinanga wattananiana

Pritchardia hillebrandii

Pritchardia pacifica
Pritchardia thurstonii
Pseudophoenix ekmanii
Pseudophoenix lediniana
Pseudophoenix vinifera
Pseudophonix sargentii
Ptychosperma burretianum
Ptychosperma caryotoides
Ptychosperma cuneatum

Ptychosperma elegan

Ptychosperma lineare
Ptychosperma macarthuri

Ptychosperma microcarpum
Ptychosperma nicolai

Ptychosperma sanderianum
Ptychosperma schefferi

Ptychosperma sp

Ptychosperma sp. ‘Watu Boho’
Ptychosperma waitianum
Raphia australis
Raphia farinifera
Raphia vinifera
Ravenea glauca
Ravenea rivularis
Ravenea sambiranensis
Ravenea xerophila
Rhapis excelsa
Rhapis laosensis  pic2

Rhapis robusta  

Rhapis subtilis

Rhopaloblaste augusta

Rhopaloblaste ceramica

Rhopaloblaste elegans
Rhopaloblaste singaporensis
Roscheria melanochaetes

Roystonea oleracea , pic2

Roystonea regia
Roystonia venezuelana

Sabal domingensis
Sabal mexicana
Sabal minor
Sabal uresana

Sabal yapa

  

Salacca flabellata
Salaca secunda
Salacca magnifica

Salacca minuta

Salacca wallichiana

Salacca zalacca
Satakentia liukiuensis 
Serenoa repens
Socratea exorrhizae
Sommieria affinis
Sommieria elegan,pic2
Sommieria leucophylla
Syagus botryophora
Syagrus coronata
Syagrus romanzoffiana
Syagrus ruschiana
Syagus sancona , pic2

Syagus schizophylla

Syagus vagans

Tahina spectabilis
Thrinax parviflora

Thrinax radiata, pic 2

Trachycarpus geminisectus

Trachycarpus princeps

Trachycarpus takil

Trithrinax campestris

Veitcha winin, pic2
Veitchia arecina
Veitchia joannis
Verschaffeltia splendida
Wallichia disticha

Wallichai marianae, pic2 , pic3

Washingtonia filifera
Washingtonia
robusta, pic2

 
Advertisements

About sala12a

A simple man, easy going ......
This entry was posted in เรื่องเล่า. Bookmark the permalink.

2 Responses to ปาล์มในสวนบางส่วน (ตอนที่ 3) (P-Z)

  1. ฤกษ์นาวี says:

    ผมขอเอาใจช่วยให้พี่ๆช่วยกันหาปาล์มใบด่างได้ตามที่ตั้งใจครับ หรือถ้าผมมีโอกาสได้เจอจะรีบแจ้งให้พี่จง ทราบครับ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปอุดหนุนปาล์มสวยๆของพี่เชษฐ์ที่บางใหญ่มาด้วยครับผม

  2. Banchong says:

    ขอบคุณสำหรับน้ำใจครับ

Comments are closed.