ต้นตาลใบด่าง ตอนที่ 2 (ตาลโตนดด่าง) Borassus flabellifer variegated ( Part II )

 
31/01/53
สภาพต้น ต้นที่ได้รับการกระทบกระเทือนเนื่องจาก
การย้ายมากที่สุดยอดใหม่ยังเจริญเติบโตขึ้นแสดงว่าต้นนี้ไม่ตายแน่ๆแล้ว
 
 สภาพต้น ต้นที่ใหญ่ที่สุดในกอ ตอนนี้ยอดใหม่
เจริญเติบโตขึ้นมากแล้ว
 
 
สภาพต้นของต้นที่มีใบด่าง ใบด่างใบใหม่ก็ยังคงเจริญเติบโตขึ้น
 
 
2/02/53 สภาพต้นที่มีใบด่างก็ยังคงเจริญเติบโตขึ้นแต่อัตรา
การเติบโตสู้ต้นใบเขียวไม่ได้เลย มาครั้งหน้าคิด
ว่าจะใช้สารเคมีเร่งการสร้างคลอโรฟิลให้ต้นนี้
โดยเฉพาะ น่าจะข่วยให้ต้นนี้โตเร็วขึ้นอีกหน่อย 
(เมื่อใช้สารเคมีกับต้นไม้ที่มีใบด่าง เท่าทีผ่านมาพบว่าส่วนที่เป็น
สีเหลืองเดิมแทนที่จะเป็นสีเหลืองเข้มจะเปลี่ยนเป็นสี
เหลืองอมเขียวแทนเสมอๆ)  
 
15/02/53  หลังจากการพ่นด้วยสารเคมี ครั้งแรก
คิดว่าจะพ่นเฉพาะต้นใบด่างเพียงต้นเดียว แต่ใน
ที่สุดเปลี่ยนใจพ่นหมดทุกต้นเลย
 
 ต้นใบด่างได้ใบใหม่อีกแล้ว ด่างหรือไม่ด่างยังไม่ทราบในตอนนี้
 
 
ต้นที่ใหญ่ที่สุดในกอ โตเร็วกว่าต้นใบด่างมาก ใบใหม่ใบสุดท้าย
กางเต็มที่แล้ว และยอดใหม่ก็กำลังเจริญเติบโตมากขึ้น
 
 
09/03/53 สภาพต้นหลังจากผ่านไปประมาณ 3เดือน
 
ใบใหม่ล่าสุดของต้นที่มีใบมองจากภาพถ่ายเห็นแววด่างนิดหน่อย( แสงอาทิตย์เข้า
จากฝั่งซ้ายของภาพ) แต่จากการมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแววด่างเลย
 
13 มีนาคม 2553
มาถึงวันนี้ใบใหม่ใบที่ 2 เริ่มกางแล้ว พบว่ามีลายด่างด้วย จากช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่าลายด่าง
บนใบใหม่สีจะจางมากพอใบเริ่มแก่สีจะเริ่มเข้มขึ้น (วันนี้ตัดใบเขียวต้นใหญ่ทิ้ง 1 ใบเพื่อลดอัตรา
การเจริญเติบโตของต้นนี้ลง) ส่วนต้นใบเขียวอีกต้นตอนนี้โตเบียดต้นใบด่าง ถ้าปล่อยไว้ต่อไป
แบบนี้ ต้นใบด่างไม่โตแน่ วันนี้เลยจำใจต้องตัดต้นนี้ทิ้ง จริงๆแล้วไม่อยากตัดทิ้ง แต่ก็จำใจต้องทำ
 
 
 
24 เมษายน 2553
 
17/04/53 ยอดใหม่เริ่มโตขึ้นมาให้เห็นอีกแล้ว ใบๆนี้อยู่ในมุมที่ใบไม่ด่าง
 
03/05/53 ตอนนี้เห็นได้ชัดแล้วว่าใบนี้ไม่ด่าง
 
14/07/53
 
 
 23/07/53
 
 
20/08/53
 
05/09/53
 
25/09/53
นับจากวันที่ขุดล้อมมาแล้วเอาลงปลูก(7 ธันวาคม 2552) จนถึงวันนี้ก็9เดือนกว่าแล้ว ขนาดต้นโตกว่าเดิมมากทีเดียว
  
 
 27 เมษายน 2554
ความซื้นในอากาศที่บ้านสวนฯในเวลากลางคืนต่อนข้างสูงมาก ถ้าเราไม่พ่นยากำจัด
เชื้อราป้องกันหรือพ่นแต่พ่นไม่เพียงพอจะพบว่าใบส่วนที่เป็นลายด่างจะชำรุดเสมอๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 มิถุนายน 2554
30  มิถุนายน 2554
 
 
24/07/2554
 
 27/09/54
 
18/12/54
ลายด่างบนก้านใบด่างของต้นที่มีใบด่างมีลายด่างสวยงามมาก
ลายด่างบนก้านใบด่างสวยงามมาก
21/02/55
จนถึงวันนี้เรารู้แล้วว่าใบด่างของต้นตาลใบด่างต้นนี้ ทุกรอบใบใหม่3ใบ จะมีใบด่างอยู่2 ใบและใบไม่ด่างอยู่ 1ใบเสมอ
และลายด่างจะเริ่มด่างจากปลายใบก่อนแล้วค่อยๆลามลงไปที่โคนใบ
6 เมษายน 2555
จากวันนั้น (7 ธันวาคม 2552 )จนถึงวันนี้ (6 เมษายน 2555) ผ่านมา 2ปี 4เดือน ขนาดของต้นตาลที่เหลือทั้ง2ต้น โตขึ้นมากพอสมควร  ต้นที่มีใบไม่ด่างแม้ว่าจะโดนลดจำนวนใบลงมาก แต่การเจริญเติบโตก็ยังเร็วกว่าต้นที่มีใบด่างอยู่มาก เวลานี้ในสวนของเรามีต้นตาลที่ได้จากการเพาะเมล็ดเองหลายต้นแล้ว แล้วยังมี ต้นตาลใบด่างที่เกิดจากการเพาะเมล็ด ด้วยอีก1 ต้น 
 
14 สิงหาคม 2555
 เวลานี้ต้นตาลที่เหลือทั้งสองต้นโตขึ้นมากแล้ว
 
 
เวปไซด์คนรัก ปาล์ม :  http://www.212cafe.com/freewebboard/list3.php?user=tavatpalm
Advertisements

About sala12a

A simple man, easy going ......
This entry was posted in วิชาการ. Bookmark the permalink.