Bogor Botanic garden

 
 

 
11 ตุลาคม2552 ได้มีโอกาสกลับมาเยือนสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้อิกครั้ง ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ของปีนี้ 
ครั้งแรกของปีนี้มาเมื่อ 9 สิงหาคม 2552 ระยะเวลาผ่านมาแค่ 2เดือนเศษเอง
 
 ต้นไม้ที่นี่มีมากมายมาก จนดูเท่าไรก็ไม่รู้จักหมด

เวลาขณะนี้คนเริ่มน้อยมากเพราะวันนี้สวนพฤกษศาสตร์ ปิดเวลา บ่าย 4 โมงเย็น
 ปาล์มยะวา(Livistona rotundifolia) กลุ่มนี้อายุค่อนข้างมากแล้ว
Advertisements

About sala12a

A simple man, easy going ......
This entry was posted in เรื่องเล่า. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s