Hyophorbe verschaffeltii X lagenicaulis

      Hyophorbe verschaffeltii X lagenicaulis   ( "Silver Lady" )
 
     ลักษณะส่วนบนเหมือนปาล์มสปินเดิล(ปาล์ม สามเหลี่ยม)Hyophorbe verschaffeltii  ทุกอย่าง  
       
   
     เส้นกลางใบของใบย่อยด้านหลังใบนูนขึ้น 
     
 
     ภาพแสดงลักษณะเส้นกลางใบของใบย่อยมองจากหลังใบ 
         
 
    เส้นกลางใบของใบย่อยด้านท้องใบไม่นูนลงมาเหมือน ปาล์มแชมเปญ Hyophorbe lagenicaulis

    
                                                                         
    ภาพขยายแสดงลักษณะเส้นกลางใบของใบย่อยมองจากท้องใบ
         
 
    ส่วนคอลำต้นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนปาล์มสปินเดิล
    
 
   ส่วนของลำต้นด้านล่างจะป่องออกมาเหมือนปาล์มแชมเปญ
      
 
      
 
    ภาพแสดงส่วนของลำต้นที่ป่องออกมา
   
 
13 มีนาคม 2553 ภาพแสดงหลังจากเวลาผ่านไปเกือบ 1ปี
 
 
 
 
 
Advertisements

About sala12a

A simple man, easy going ......
This entry was posted in เรื่องเล่า. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s